Oferta

Dla Drobiu:

 1. Systemy pojenia:
 • system pojenia kropelkowego
 • system Faar
 • system Indo
 • poidła dzwonowe
 • poidła wolnostojące
 • doprowadzenie i uzdatnienie wody
 1. Systemy zadawania paszy
 • paszociąg spiralowy z różnymi rodzajami karmideł
 • paszociąg pełzakowy
 • paszociąg koralikowy
 • podajniki poprzeczne
 • karmidła wolnostojące
 1. Systemy wentylacji
 • wentylacja kominowa
 • wentylacja poprzeczna
 • wentylacja szczytowa
 • mieszacze powietrza
 • sterowanie mikroklimatem
 • wloty powietrza, osłony wlotów, żaluzje
 1. Systemy ogrzewania
 • ogrzewanie wodne (CO)
 • ogrzewanie olejowe
 • ogrzewanie gazowe
 1. System chłodzenia i zamgławiania
 • system zraszania wysokociśnieniowy
 • schładzacze ewaporacyjne AirCooler
 1. Oświetlenie
 2. Higiena i utrzymanie czystości:
 • maty dezynfekcyjne
 • środki dezynfekcyjne i czyszczące
 • sprzęt myjący

 

Dla Trzody:

 1. Systemy karmienia
 • paszociągi spiralowe
 • paszociągi koralikowe
 • autokarmniki
 • tubomaty
 1. Systemy pojenia
 • poidła
 • zraszacze i smoczki
 • doprowadzenie i uzdatnienie wody
 1. Wentylacja
 • wentylacja kominowa
 • wentylacja poprzeczna
 • mieszacze powietrza
 • sterowanie mikroklimatem
 • wloty powietrza, osłony wlotów, żaluzje
 1. Akcesoria
 2. Ruszta
 3. Separacja i grupowanie stada
 • wygrodzenia
 • kojce

 

Dla bydła

 • przegrody
 • poidła
 • wentylacja
 • akcesoria

Stihl i Viking

Prowadzimy autoryzowany punkt i serwis urządzeń firm Stihl i Viking - ul. Wyzwolenia 128,

09-300 Żuromin.

Produkty

Farma Żuromin - prezentacja produktów na targach

Farma Żuromin - Sklep

Schematy instalacji dla ferm